Клиниката е особено успешна в лечението на дископатия (дискова херния). Вижте повече за лечение на дискова херния с лазер и озон.
Видео

Проект: BG16RFOP002-2.073-9917 Проект: BG16RFOP002-2.073-9917

Проект: BG16RFOP002-2.073-9917 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”
Кратко описание: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 21.08.2020 г.
Край: 21.11.2020 г.
---------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------- Проект BG16RFOP002-2.073-9917 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.