Сигурно сте чували, че физическата болка всъщност не е нищо повече от сигнал, който тялото ни изпраща, че нещо нередно се случва. За съжаление, този сигнал, с оглед да постигне целта си и да прекъсне онова занимание, което ни вреди, е доста силен в някои случаи. Болката при пациентите с дискова херния може да бъде средна или силна. И в двата случая обаче тя е постоянна и съпровожда пациента при всяка негово навеждане, изправяне, повдигане на предмет, завъртане или сядане накриво. Макар повечето от пациентите да не се нуждаят от операция, то те изпитват реална болка, която възпрепятства ежедневните им дейности.

Как работи озонотерапията?

Ако тепърва сега чувате за озонотерапията, сигурно сте били щастливци и не сте се сблъсквали с болката от дискова херния. Тази терапия помага за намаляването на болката и за връщането на пациентите в реалния им ритъм на живот.

Озонът реагира както с наличните антиоксиданти, така и с полиненаситени мастни киселини. Липидната пероксидация от озон води до образуването на така нареченото съединение ROS. ROS е водородният пероксид, който е нерадикален окислител, способен да действа като озонов пратеник, отговорен за предизвикването на няколко биологични и терапевтични ефекта. Въпреки че ROS имат живот по-малко от секунда, влиянието му е много по-дълго. Генерирането му трябва да бъде прецизно контролирано, за да се постигне биологичен ефект без увреждане. По друг начин казано, благодарение на озонът се задейства процес на окисление, който в крайна сметка намалява болката при пациентите с дискова херния.

В заключение, трябва да е ясно, че озонотерапията, извършена или в кръвта, или интрадискално и интрамускулно, представлява остър, но поносим оксидативен стрес, даващ отговора от хорметичен тип на взаимодействащата биологична система. При условие, че дозата на озона е правилна, озонът не е вреден, но действа като пролекарство.

Теоретично, лечението с озон изглежда ирационално, защото инжектирането в синовиалното пространство на мощен окислител като озон би трябвало да предизвика допълнителни възпалителни реакции или дегенерация. Въпреки това, досега са лекувани голям брой пациенти с положителни резултати по целия свят. За първи път, д-р Александър Балкани в Цюрих инжектира малки количества озон при пациенти, засегнати от тендинит и миофасциална болка. След това, примерът му последват няколко други специалисти, които лекуват остър и хроничен полиартрит, остри и хронични болезнени заболявания на ставите, и болест на Мортън (неврома) с вътреставна или периартикуларна инсуфлация на малки обеми (5–10 mL).

Когато е инжектиран озонът се разтваря в интерстициалната течност и незабавно реагира с биомолекулите в нея. Генерира каскада от ROS, сред които са H2O2 и хидроксилни радикали. ROS, реагирайки с протеогликаните, води до тяхното разграждане, което води до дегенерация на матрикса с прогресивно свиване и изчезване на хернирания материал. Такова намаляване на механичното дразнене понижава чувствителността на аксоните.

медицински специалист подготвя озонотерапия

Как обаче озонът бързо блокира възпалителните реагенти? Образуването на хидроксилни радикали може както да разгради дегенерирания материал, така и да намали налягането. Освен това, няколко милилитра газова смес кислород-озон могат изненадващо да проявят „противовъзпалително действие”, особено поради вмъкването в пулпозното ядро и инвазията в интрафораминалната пространство. Към момента ефектът на озона може да се теоретизира като резултат от последователни етапи:

  1. Мигновена реакция на ниво интерстициална водна среда, с възможно изчезване на отока и подобряване на циркулаторните и метаболитните условия;
  2. Последвана от условия на застой, които постигат допълнително подобрение, вероятно свързано с трансформиращ растежен фактор бета 1 (TGF-β1);
  3. Освобождаване на основен фибробластен растежен фактор (bFGF), което благоприятства реорганизацията на остатъчното пулпозно ядро ​​с начална фиброза.

Когато е трудно да се въведат повече от 1-2 mL кислородно-озонова газова смес в пулпозното ядро, както е при млади пациенти, предварителната аспирация на ядрото, последвана от въвеждане на газ, може да подобри резултата. От друга страна, озонотерапията чрез интрафораминално приложение изглежда е полезна в случай на склеротични хернии.

Защо светът се нуждае от озонотерапия?

Болките в кръста засягат 80% от световното население в зряла възраст. За щастие, в много случаи конвенционалните и допълнителни физиотерапевтични терапии могат да решат проблема бързо и лесно. Като цяло дисковата херния причинява значителна болка, поради възпаление, а не поради компресия. Всъщност, чрез използване на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), задълбочена оценка показва, че 76% от здравите хора имат хернии без никакви симптоми.