През годините са направени много тестове и експерименти, за да се проследят всички ползи от озонотерапията. В един от тези експерименти участват 156 пациента с патология на колянната става (посттравматичен артрит, остеоатрит на коляното с лека деформация или остеоатрит на коляното с тежка деформация). Изводът след експеримента е, че когато няма тежки костни деформации,  озонотерапията е помагнала значително на пациентите. Лечението се е състояло от интраартикуларни и периартикуларни инфилтрации на 10 мл медицински озон с концентрация 20 мг/мл.

По-късно, през 1997 г. в Куба е проведено друго проучване за оценка на ефикасността и безопасността на инжекциите с медицински озон при 126 пациенти с остеоартрит на коляното. Обикновено за постигане на положителни резултати са били необходими три или четири инжекции и съответно само 14 пациента са получили повече от пет сеанса.

При 71,4 % от пациентите резултатът е бил много добър, при 10,3 % – добър, а при 18,3 % – лош. Основното усложнение е било болката по време на инфилтрацията. Изтъкнати са икономиите, дължащи се на ниската цена на инфилтрациите и по-малката нужда от противовъзпалителни лекарства (Escarpanter et al., 1997).

Какво мислят учените за озонотерапията?

Няколко автори също са публикували своя опит в серии от случаи (Delgado and Quesada, 2005; Huanqui et al., 2006) и дори са предложили ръководство за лечение въз основа на личния си опит (Gheza and Bissolotti, 2003).

Moretti и съавтори работят върху ранния остеоартрит на коляното, сравнявайки вътреставно инжектираната озонотерапия с вътреставна хиалуронова киселина, като стигат до заключението, че въпреки че няма статистически значими разлики в ефикасността, озонът може да бъде по-подходящ в ранните стадии на това заболяване, когато преобладава възпалението.

В същата насока Giombini и съавтори (2016) публикуват рандомизирано контролно изпитване, сравняващо три вида инжекции: медицински озон, хиалуронова киселина и комбинацията от двете. Последната група е показала най-добри резултати. Систематичен преглед и мета-анализ пък сравняващ медицинския озон и хиалуроновата киселина, има сходни резултати, като показва, че и двете подобряват клиничното състояние на пациентите и нямат значителни странични ефекти.

мъж тренира след озонотерапия

Публикация от Lopes de Jesus et al. (2017 г.) демонстрира чрез рандомизирано, двойно сляпо клинично изпитване ефикасността на вътреставните инжекции с озон спрямо плацебо при остеоартрит на коляното. През 2018 г. и 2020 г. Anzolin и Bertol, Costa и сътрудници, Raeissadat и Arias-Vázquez, Noori-Zadeh, Sconza в различни списания са публикували шест систематични прегледа и мета-анализи в подкрепа на използването на озон при колянен остеоартрит с високо ниво на доказателства.

Изследвани са и други възпалителни патологии на коляното. Озонът, инжектиран в перитендинозуса, е използван с успех при рефрактерни тендинопатии на коляното (Gjonovich et al., 2003). Експериментът е бил проведен с36 спортиста с „коляно на скачач“, които не са се подобрили след конвенционално лечение.

Също така Манци и Раймонди (2002 г.) лекуват 60 пациенти с инжектиране на озон, които са имали упорита болка след конвенционално хирургично лечение. Те получават бързо облекчение на болката след озонотерапията.

Озонотерапия при раменна патология

Gjonovich et al. (2002) публикува проспективно контролирано проучване на пациенти, страдащи от субакромиална тендинопатия, лекувани с инжектиран озон в сравнение с мезотерапия. Озонотерапията показва по-добри клинични резултати. Икономидис и съавтори (2002 г.) пък демонстрират в двойно сляпо клинично проучване по-голямата ефикасност на инжектирания озон спрямо стероидните инжекции и физиотерапията при субакромиална тендинопатия.

Кислородно-озоновата терапия се използва успешно и в комбинация с ударни вълни за лечение на калцифициращ тендинит на рамото (Trenti and Gheza, 2002). Brina и Villani (2004 г.) са публикували полезността на ултразвуково направлявани инфилтрации с озон при пациенти с неоперативни лезии на ротаторния маншон.

Медицинският озон може да повиши ефикасността и на други вещества като хиалуронова киселина и богата на тромбоцити плазма (PRP). Съвместния ефект на озона и плазмата PRP от хистологична гледна точка е доказан многократно.