Когато ни посетите, с оплаквания от дискова херния, ние в Медицински център д-р Людмил Димитров, първо ще ви извършим обстоен преглед, ще ви назначим изследвания, ако нямате такива до момента и чак след това ще ви поставим диагноза. Една от нашите терапии е озонотерапията, която внася смес от кислород и озон при проблемното място в гръбнака. Тази терапия никога не се прилага самостоятелно, а е част от комплексен метод на лечение.

При нея се внася силно окисляващ газ с добър дифузионен капацитет в тъканите. Освен общия биохимичен ефект, озонотерапията има и противовъзпалителните, аналгетичните свойства. Инжектирания медицински озон окислява алгогенните рецептори и подтиска сигнала за болка. Това активира антиноцицептивната система.

Този факт е проверен в едно предклинично проучване от Fuccio et al. (2009) чрез предизвикване на седалищно увреждане при мишки. Този експеримент потвърждава кортикофронталното активиране на гените на каспаза 1, 8 и 12 (провъзпалителни, проапоптотични и отговорни за алодинията), причинено от увреждането. Тази експресия се нормализира с еднократно периферно инжектиране на O2/O3 около увредената зона, което също намалява механичната алодиния. Озонотерапията помага увреждането да се нормализира.

Какви свойства притежава озонотерапията

Тези свойства биха благоприятствали мускулен релаксиращ ефект, както и подобрена подвижност на третираната зона, която може да се наблюдава клинично (Siemsen, 1995). Този факт е много важен при възстановяването на мускулите с инжектиране на озонотерапия. Balkanyi (1989) описва полезността на озонотерапията при лечението на болезнена мускулна хипертония, като подчертава огромния мускулен релаксиращ ефект, който следва.

Що се отнася до ядрото на междупрешленния диск, няколко автори са описали, че ROS ще реагира с аминокиселините и въглехидратите на протеогликаните и колагените I и II, които изграждат матрикса, което ще доведе до процес на „мумифициране“. На практика това ще свие диска, намалявайки компресията (Hawkins and Davies, 1996; Bocci et al., 2001; Leonardi et al., 2001).

Група специалисти изследвали хистологичните промени в матрикса след третиране с интрадисково инжектиране на озон с концентрация 27 μg/ml при зайци и хора (резекрани дискови образци чрез микродискектомия след неуспешно третиране с озон).

озонотерапия дозировка

Пет седмици след инжектирането не е имало признаци на перилезионална хондроцитна хиперплазия или възпалителни инфилтрати, които обикновено се наблюдават в биопсиите на хернирани дискове. Имало е фиброзна тъкан с по-малък обем („мумифициран диск“), което предполага:

  • намаляване на компресията върху нервното коренче,
  • намаляване на венозната екстаза,
  • подобряване на локалното кръвообращение,
  • по-голяма оксигенация,
  • по-малка болка, като се има предвид голямата чувствителност към хипоксия на нервните коренчета.

Има ли правилна дозировка при озонотерапията?

По отношение на дозировката липсват стандартизирани протоколи. Това е така, защото всеки човек е различен и дисковата му херния е в различен стадии. При някои хора болката е нетърпима, докато при други, едва се забелязва.

Повечето специалисти преценяват количеството на газовата смес спрямо увреждането. Като цяло количествата газ варират между 5 и 15 мл, а концентрациите на озон – от 4 до 30 мг/мл. Броят на сеансите на инфилтрация обикновено варира от 3 до 10 (обикновено един или два на седмица) в зависимост от специфичното развитие на всеки случай. Това означава, че най-малко 2 седмици пациентът трябва да се подложи на процедури.