Всички сте чували термина инсулт, но знаете ли какво точно представлява това? Исхемичният инсулт се случва, когато се запуши кръвоснабдяването на част от мозъка ви, убивайки мозъчни клетки. Увреждането им може да повлияе на функционирането на тялото, както и да промени начина, по който усещате света около вас. Исхемичният тип инсулт е най-често срещаният. Преходната исхемична атака (TIA или мини-инсулт) е инсулт, но симптомите продължават само за кратко време. Това е основен предупредителен знак за инсулт и винаги трябва да се приема сериозно.

Ако имате исхемичен инсулт, ще ви бъдат предоставени специализирани грижи и лечение, включително лекарства за намаляване на риска от нов инсулт. След това ще получите подкрепа за вашето възстановяване, включително медицинско лечение и рехабилитационна терапия при парализа. Ефектите от инсулта зависят от това къде в мозъка ви е бил кръвоизлива и какво е количеството на увреждането. Понякога те може да са минимални, а в някои случи изходът може да е летален.

Инсултът е най-честата причина за инвалидност, поразяваща хората в развитите страни. Често срещан, той застрашава много животи по света. Учените известно време проверяваха, дали лечението с озон може да облекчи мозъчното увреждане. Те изследваха дали терапевтичните ефекти на озона могат да повлияят положително върху церебралната исхемия и да участват във възстановяването на пациентите след прекаран инсулт.

Установен е модел на оклузия на средна церебрална артерия (MCAO). Съдържанието на вода в мозъка се изчислява чрез претегляне на мозъчните тъкани и се извършва оцветяване с 2, 3, 5-трифенилтетразолиев хлорид за измерване на обема на мозъчния инфаркт при мишки. Проведен е и колориметричен анализ за изследване на нивата на експресия на малондиалдехид, супероксид дисмутаза, каталаза и глутатион в хипокампуса на мишките.

озонотерапия и физиотерапия след инсулт

Количествената полимеразна верижна реакция на обратната транскрипция и анализи са използвани за оценка на нивата на експресия на Beclin1, LC3B, p62 и критични фактори, замесени в NF-кВ сигналния път. На база на всичко това, специалистите успяват да достигнат до интересни открития.

Какви са заключенията на специалистите?

Учените отчитат, че озонът значително подобрява степента на преживяемост на плъховете с MCAO модел, намалява съдържанието на церебрална вода и намалява неврологичните резултати при исхемичните плъхове. Озонът значително намалява индуцирания от церебрална исхемия инфаркт. Намалява и нивата на MDA и повишава нивата на SOD, каталаза и GSH в хипокампуса на мишките.

Озонът инхибира аутофагията чрез намаляване на експресията на Beclin1 и LC3B и увеличава експресията на p62. Инактивира NF-κB сигналния път чрез намаляване на протеиновите нива на TLR4, p-IKKβ, p-IKBα и p-p65. Изводът е, че лечението с озон облекчава мозъчното увреждане при исхемични плъхове чрез потискане на автофагията и инактивиране на NF-κB сигналния път.

Това на практика означава, че ако вие или ваш близък е претърпял инсулт, то може да разгледате подробно нашата озонотерапия и всичко, което предлагаме като терапия, заедно с нея. Никога лечението след нещо толкова сериозно, колкото е исхемичния удар, не трябва да се прави „на парче“, то трябва да е всеобхватно и да таргетира всички проблеми, породили се от инсулта. Те може да са много притеснителни, включително и парализа на част от тялото.