Кинезитерапията е добре познат метод за лечение на редица заболявания, основаващ се на движението. Ако имате записан час при кинезитерапевт, е важно да зададете правилните въпроси, за да се информирате и да бъдете активен участник в своята терапия. В настоящата статия ви представяме няколко въпроса, които може да зададете на своя терапевт.

Каква е целта на терапията и колко дълго ще продължи тя?

Важно е да имате ясна представа за целта на индивидуалната гимнастика. Например, дали с упражненията се стремите към увеличаване на силата и гъвкавостта, намаляване на болката и повишаване на физическата издръжливост или пък възстановяване на движението. Разбира се, това до голяма степен зависи от това с какви оплаквания сте потърсили помощ от кинезитерапевт. Но той също може да ви даде насоки какво да очаквате като резултат от упражненията.

По отношение на продължителността на лечебната гимнастика, следва да отбележим, че тя зависи от няколко основни фактора. На първо място, това са видът и сериозността на заболяването. Не по-малко значение имат физическата подготовка на пациента. Някои пациенти могат да постигнат желаните резултати за по-кратък период от време, докато при други процесът на възстановяване е по-дълъг. Важно е да имате реалистични очаквания и да бъдете търпеливи. 

Кинезитерапевтът следва да ви предостави информация относно предвидената продължителност, както и какви подобрения може да очаквате от лебечните упражнения.

Колко често трябва да извършвам упражненията и колко време трябва да им отделям?

Един от важните въпроси във връзка кинезитерапията е свързан с честотата и продължителността на изпълнение на упражненията. Съветваме ви да се доверите на препоръките на вашия кинезитерапевт, тъй като интензивността може да варира според горе изброените фактори – тип и стадий на развитие на заболяването, физическа подготовка, цели на кинезитерапията.

Добрата практика е да се изготви индивидуална програма за лечение, която да отговаря на вашите конкретни нужди и възможности. Това може да предполага изпълнение на упражненията два или три пъти седмично например, при условие че се спазва необходимата почивка и възстановителен период между сесиите.

Вашият напредък е най-важният фактор, който може да повлияе върху решението за промяна на програмата.

кинезитерапия - пациент и кинезитерапевт

Каква е правилната техника за изпълнение на упражненията?

Правилната техника за изпълнение на упражненията е от изключително значение, тъй като именно тя е в основата на по-бързото възстановяване. Независимо дали става въпрос за активна или пасивна кинезитерапия, техниката е ключът към постигане на оптимални резултати.

Припомняме само, че за активна кинезитерапия говорим, когато вие като пациент сте активен участник във възстановителния процес и изпълнявате упражненията. При пасивната кинезитерапия терапевтът използва различни методи и техники, за да облекчи болката и да подпомогне кръвообращението. Пример за това е масажът.

В случай че говорим за активна кинезитерапия, не се притеснявайте да помолите своя кинезитерапевт да ви демонстрира и обясни правилната техника за изпълнение на упражненията. Той е там, за да ви помогне и да се увери, че изпълнявате упражненията правилно и безопасно. Обръщайте внимание на положението на ръцете, краката, гърба или други части на тялото по време на упражненията. 

Има ли нещо, което мога да правя у дома, за да подобря състоянието си?

Вашата отдаденост и ангажираност с процеса са от съществено значение за успеха на лечението. Постигането на напредък изисква както редовно и правилно изпълнение на упражненията, така и спазване на препоръките на кинезитерапевта и правене на гимнастика у дома.

Кинезитерапевтите често препоръчват да се правят упражнения и вкъщи, за да се поддържа прогресът, постигнат по време на терапиите в медицинския център. Не забравяйте да попитате какво може да правите у дома, за да поддържате напредъка си. Упражненията, които ще правите в комфорта на собствения си дом, са не по-малко важни. 

Съвсем скоро ще ви разкрием още три неща, които може да попитате своя кинезитерапевт. Следете блога ни, в част 2 ще ви предложим още полезна информация и съвети.