Озонотерапията и Франк Шаленбергер

Озонотерапията помага на специалисти от цял свят да лекуват най-различни медицински състояния. Не са малко книгите изписани на тази тема. Защо обаче озонотерапията действа толкова добре? Озонът е силно реактивна форма на кислорода. Затова Франк Шаленбергер изказва теорията, че той действа, като всъщност ...виж повече...