Озонотерапия за лечение на хронична и рефрактерна болка

Какво представлява озонотерапията? Прилагането на озонотерапия е свързано с прилагането на медицински кислород (O2) и озон (O3) под формата на инжекция. Сместа е в газообразно състояние и се генерира непосредствено преди приложението. Медицинският кислород се изпомпва в озонов генератор, който добавя контролиран заряд към ...виж повече...